Blanca87

3 teksty – auto­rem jest Blan­ca87.

Wszys­cy po­pełniamy błędy, ale ich kon­sekwen­cje są diamet­ralnie różne w za­leżności od te­go, w ja­kich oko­licznościach się to dzieje. 

myśl
zebrała 216 fiszek • 28 maja 2013, 15:38

W człowieku is­tnieje ciągła pot­rze­ba rozumienia. 

myśl
zebrała 196 fiszek • 3 marca 2013, 23:08

By­wamy za głupi na miłość. 

myśl
zebrała 167 fiszek • 5 października 2012, 19:09

Blanca87

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Blanca87

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność